Tender Frysk

Vanuit NDC mediagroep hebben we met een team voorstellen gemaakt voor een plan de campagne ter bevordering van het gebruik van de Friese taal. Deze opdracht was een tender vanuit Provincie Fryslân. We kwamen als tweede uit de bus (van de vijf, een zesde haakte voortijdig af). Mijn taak binnen het team was primair art direction en design van de campagne, de middelen en de presentatie.

Het uitgangspunt van de campagne is de constatering dat mensen zich het beste kunnen uiten in hun moedertaal. Die staat het dichtste bij hun. Uit onderzoek blijkt dat we steeds minder met elkaar praten. Echt praten. Weten hoe het met iemand gaat. Waar iemand mee bezig is. Het doel was dus om mensen meer/vaker/langer met elkaar te laten praten. Het liefst in het Fries uiteraard. We gingen op zoek naar geschikte momenten waar je dit kon doen, ‘Noflike mominten’. Dit werd de leidraad voor de lange termijn. 

De kick-off van de lange termijncampagne werd gevormd door een video-serie; ‘Noflik yn petear’. Een serie waarin twee mensen – bijvoorbeeld moeder/dochter, opa/kleinkind, partners of collega’s – met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een set kaarten met vragen. In het Fries uiteraard. Deze serie wordt gedistribueerd als content en advertising.

De essentie van de video-serie wordt doorvertaald naar de kijkers. Zij kunnen een kaartenset aanvragen/bestellen en zelf zo’n gesprek voeren. Er zijn vijf varianten sets bedacht; partners, ouder/kind, collega’s, broers/zusters en eerste date. De set bevat zowel serieuze, diepgaande vragen als grappige, luchtige vragen. De kaartensets zijn natuurlijk ook digitaal beschikbaar; in een app.

De intentie is om dit ook door de gehele provincie op locatie te organiseren. Op deze manier vragen we aandacht voor de campagne, maar kunnen we mensen meteen betrekken én content creëren.

De video-serie is prominent terug te vinden op de website. Daarnaast vind je er meer informatie over de Friese taal, praktisch tips en leuke weetjes.

Bezoekers komen op de website terecht via online en offline content en advertising. De laatste beperkt gezien budget en tijdsduur. De briefing was ook om een basis neer te zetten voor de langere termijn, waar de provincie zelf mee verder kon.

Privacy Settings
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google