Lezersreizen
website

English below — In opdracht van NDC mediagroep heb ik voorstellen gemaakt voor het redesign van hun Lezersreizen-website. Dit is de plek waar abonnees en lezers terecht kunnen voor geselecteerde, unieke reisarrangementen en exclusieve aanbiedingen. Het aanbod varieert van een 2-daagse citytrip in Nederland tot een 3-weekse safari in Afrika. De website wordt aangepast op basis van de titel, zoals Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden of één van de nieuwsbladen.

Het aanbod van de website is gericht op kwaliteit en niet op kwantiteit. Dit gaf – functioneel gezien – meer ruimte voor de presentatie van de reizen. Voor de bezoeker alleen maar prettig; minder keuzestress en meer beleving.

Concept 2 (hier in de uitvoering van Dagblad van het Noorden) heeft – naast een iets andere kleurstelling en vormtaal – vooral een alternatieve indeling. Bepaalde functies worden in een andere volgorde of op een andere visuele manier aangeboden.

Op basis van het kleine aantal aangeboden reizen, en zeker de geadverteerde in de dagbladen en op de website, hebben hier een prominentere plek bovenaan de home-page.

English — Commissioned by NDC mediagroep I made proposals for the redesign of their Lezersreizen website. This is the place where subscribers and readers can go for selected, unique travel packages and exclusive offers. The offer varies from a 2-day city trip in the Netherlands to a 3-week safari in Africa. The website is adapted based on the title, such as Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden or one of the newspapers. The offer of the website is aimed at quality and not quantity. This gave – functionally – more space for the presentation of the trips. Only pleasant for the visitor; less choice stress and more experience.

Concept 2 (in the implementation of Dagblad van het Noorden) has – in addition to a slightly different color scheme and design language – mainly an alternative layout. Certain functions are presented in a different order or in a different visual way. Due to the small number of trips offered, and certainly the ones advertised in the newspapers and on the website, they have a more prominent place at the top of the home page.

Privacy Settings
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google