Blokker instore app — pilot

English below — Retailketen Blokker vroeg CMCG – op basis van het werk dat we voor Winestein (een digitale sommelier) hadden gedaan – of wij mee wilden denken over een toepassing van instore modules/apps in hun winkels. Hoe kunnen we de bezoekers van de winkel helpen? Hoe kunnen we ze een betere, prettige winkelervaring geven? De voorkeur voor de pilot ging uit naar een productgroep met een breed aanbod en dus moeilijke keuze: ons oog viel op de wand met koekenpannen. Mijn taak was het ontleden van het selectieproces, het uitschrijven van de benodigde schermen en de vormgeving daarvan, op basis van hun bestaande website. In samenwerking met Frans Reitsma (techniek).

Koekenpannen zijn er in diverse maten en materialen, voor diverse toepassingen, van verschillende merken, in verschillende kwaliteiten en prijsklasses. Dit zijn dan ook de categoriën waarop de winkelbezoeker zijn of haar selectie baseerd. Dit kan in 4 overzichtelijke stappen. Hierna krijgt de winkelbezoeker een lijst met producten die voldoen aan zijn of haar eisen en wensen, gesorteerd op relevantie/score.

Ons voorstel was om in een fase 2 ook te kijken naar de mogelijkheden om de in de app voorgestelde producten te localiseren in het winkelschap. Het is uiteindelijk toch het doel om het de consument zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dit brengt wel de nodige uitdagingen met zich mee; bijna geen enkele winkel- en stellinginrichting is gelijk. De oplossing bleef achterwege. Zo ver is de pilot helaas niet gekomen.

English: Retail chain Blokker asked CMCG – based on the work we had done for Winestein (a digital sommelier) – if we wanted to contribute ideas about the application of in-store modules/apps in their stores. How can we help store visitors? How can we give them a better, more pleasant shopping experience? The preference for the pilot was for a product group with a wide range and therefore a difficult choice: our eye fell on the wall with frying pans. My task was to analyze the selection process, to write out the necessary screens and to design them, based on their existing website. In collaboration with Frans Reitsma (technology). Frying pans are available in various sizes and materials, for various applications, from different brands, in different qualities and price ranges. These are therefore the categories on which the shop visitor bases his or her selection. This can be done in 4 easy steps. After this, the store visitor receives a list of products that meet his or her requirements and wishes, sorted by relevance/score. Our proposal was to also look in phase 2 at the possibilities of locating the products presented in the app on the store shelves. Ultimately, the goal is to make it as easy as possible for the consumer. This does bring some challenges with it; almost no shop and rack layout is the same. The solution was not forthcoming. Unfortunately, the pilot did not get that far.

Privacy Settings
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google